Bilgi toplumu zamanla evrilmektedir. Yaratıcı endüstriler oluşmaya başlamadan önce bilgi toplumunun kat etmesi gereken uzun bir yol vardır. Öncelikle altyapı döneminin başarı ile gerçekleşmesi gerekmektedir. Altyapının oluşturulduğu dönem, mevcut veriyi kullanabilmek için gerekli olan donanımı elde etmeye odaklanmaktadır. Altyapı oluşturulduktan sonra herhangi bir şekilde üretilen bilginin paylaşılabilmesi için bağlantıların doğru olarak kurulması gerekmektedir.

İçeriğin oluşturulması için bağlantılar tarafından sonsuz sayıda seçenek sunulmaktadır. Bu süreç sayesinde yalnızca ham veri ortaya çıkmamaktadır. Bu süreç sonucunda bilgiye ve düşüncelere odaklanan ve yalnızca bağlantı oluşturmayı değil, deneyim elde etmeyi hedefleyen bir dönem ortaya çıkmaktadır. Yeni bir ekonomi dönemine girildiği zaman yenilikler üretebilmek önem kazanır.

Yaratıcı Endüstriler Hangi Sektörlerden Meydana Gelmektedir?

Yaratıcı endüstriler bazı önemli sektörler tarafından meydana gelmektedir. Bu sektörler genel olarak şunlardır: mimarlık, reklam, antika piyasası, moda tasarımı, el sanatları, film, sanat, eğlence yazılımları, performans sanatları, yazılımlar, televizyon, radyo ve basım. Yaratıcı olduğu düşünülen endüstrileri ifade eden net bir tanımın olduğu söylenemez. Üretim ve tüketiminin sosyal ağlara bağlı olduğu görülen pazar temelli eylemler olduğu söylenebilir.

Bu endüstriler girift toplumsal sistemler içerisinde kişisel tercihlerden oluşmaktadır. Ayrıca bu endüstriler, içerik ve üretim yerine müşteri tercihlerine göre oluşan bir yapıya sahip olmaktadır. Bu alanda halkın tercihleri son derece önemlidir. Bu nedenle bu endüstrilere ‘halk oylaması endüstrileri’ adı da verilmektedir. Yeni MEDYA ve YARATICI ENDÜSTRİ kavramı günümüzde kendini ciddi anlamda göstermektedir.

Yaratıcı Kültür Endüstrisi Nasıldır?

Yaratıcı kültür endüstrisi aynı yaratıcı endüstri kavramının özelliklerine sahip bir oluşumdur. İnsan düşüncelerini kullanarak yüksek talepli ürünler ya da eserler ortaya çıkarmak zaten tüm yaratıcı endüstrinin hedefidir. Yaklaşımlar genellikle talep odaklı olmaktadır. Yaratıcılık aktiviteleri ile birlikte ticari değere sahip olan üretimler ortaya koyulmaktadır. Yaratıcı endüstri tanımı, klasik endüstri tanımına uysa da sanayi devrimi sırasında ortaya çıkan endüstrilere pek de uygun düşmemektedir.

Çünkü sanayi devrimi döneminde ortaya çıkan endüstriler bir bütün olma özelliği göstermiştir. Yaratıcı endüstri kavramı bir bütün olmayı ve birlikte hareket etmeyi arka planda bırakarak daha çok birbiriyle ilişkisiz endüstrileri ifade etmektedir. Yaratıcı endüstriler tarafından üretilen ürün ya da içeriklerin sınırlarının nerede başladığını ve nerede bittiğini anlamak için ortaya koyulan üretimin farklılık oluşturan özelliklerine bakılmalıdır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için İnovasyon İçin Eğitim Vakfı ile iletişime geçebilirsiniz. Bilgilendirici videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalını takip edebilirsiniz.