Maker Ne Demektir?

Biri maker’im dediğinde ne anlam ifade eder? Maker olan bir kişi geri dönüşüm ve yeniden kullanım uzmanı olan bir kişidir diyebiliriz. Aynı zamanda bir zanaatkardır. Bir malzemenin veya materyalin ne olmadığını anlayıp onu olabileceği bir ürüne dönüştürebilen kişidir. Makerlar sadece yeniden yaratma ve farklı yönleri görme becerisine sahip değil aynı zamanda başladıkları işlerin ve projelerin kararlılıklarını belirleyen kişilerdir de. Bir maker olabilmek için neler gerekir peki?

Bir Atölye ve Depolama Alanı

Atölye derken kendi projelerinizi inşa edeceğiniz yerden bahsediyoruz. Edindiğiniz bir çalışma masası bile olabilir bu. Depolama alanı ise kesinlikle mutlak bir zorunluluktur. Bir raf ünitesi olmadan herhangi bir test ekipmanına veya alet deposuna sahip olamazsınız. Yeniden bir şeyler üreteceğiniz malzemelerinizi kullanışlı ve kolay ulaşım olacak şekilde depolamalısınız.

Alet-Edevatlar ve Elektrik!

Birçok projelerde elektrik kullanımına ihtiyacınız olacaktır. Ve elektriği kullanabileceğiniz, üzerinde çalışmalar yapabileceğiniz uygun ekipmana sahip olmak da bir o kadar gereklidir.

Maker Eğitimci Sertifikası

Maker Eğitimci Sertifikası, öğretmenleri, uzmanları ve bu konuda ilerlemek isteyen insanları bir araya getiren, yoğun uygulamaları olan zihinsel bir programdır. Katılımcılar uygulamalı etkinlikler, vaka çalışmaları ve sınıf örnekleri aracılığıyla “Maker Learning”’i keşfederler. Yani bir maker nasıl öğrenir? Buna ek olarak, “yaparak öğrenmeyi” başarılı ve efektif şekilde hayatlarına entegre edebilmeleri için eğitim teorilerini, uygulamaları ve yaklaşımları da araştırıp öğrenirler.

Maker Eğitmen Eğitiminin İçeriği

Maker eğitmen eğitimlerinin en kritik yönlerinden biri pedagojik yaklaşımlar ve felsefedir. Pedagojik konular ve arkasındaki eğitim felsefeleri her modülde incelemesine işlenir. Bu yaklaşımların öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkileri, güçlü ve kalıcı öğrenmeyi oluşturan temel unsurlar, toplumu dönüştüren ve şekillendiren teknolojiler de işlenilen diğer konulardır. Hayatımızda bulunan makinelerin ve teknolojik aletlerin mantıklarının nasıl çalıştığı ve bunları uygulamaya nasıl dökebileceğimiz konusunda bilgi de verir maker eğitmen eğitimleri.

Bu modüller katılımcıları, öğrencileri geniş bir materyal yelpazesi kullanarak öğrenme eserleri inşa etmeye teşvik eden Maker etkinliklerini kolaylaştırmaya hazırlar.

Prototipleme, Giyilebilir Teknoloji ve Tasarım Düşüncesi

Prototip oluşturma ve devre oluşturma, üreticilerin gerçek dünyadaki problemleri çözme yeteneklerini nasıl yarattığını ve güçlendirdiğini hızla değiştiriyor. Bu içerikte, bu konuların ne olduğunu, toplumu nasıl etkilediklerini ve Tasarım Düşünme sürecini dahil ederek karmaşık sorunlara insan merkezli çözümler nasıl yaratabileceğini araştırıp öğreneceksiniz.

Hesaplamalı Düşünme ve Bilgisayar Programlama

Bu modülde, katılımcıların deneyimine uygun programlama dilleri kullanılarak Hesaplamalı Düşünme lensleri aracılığıyla programlama ve uygulamalı kodlama aktiviteleri araştırılır.

Yaklaşan Eğitimlerimiz!

References;