Kalite bilinci gün geçtikçe hem üreticide hem de tüketicide oluşmaya başlayan önemli bir kavramdır. Kaliteli ve doğru ürünlerin laboratuvar ortamlarında test edilmesi ve kalitesinin ölçülebilmesi önemlidir. Ürünün kimyasal ya da doğal olduğunu tespit edebilen yöntemler dikkat çekicidir. Laboratuvar ortamlarında kalitenin ölçülmesi ve insanlara kaliteli besinlerin sunulması gerekmektedir.

Kaliteye ilişkin bilincin hem üreticide hem de tüketicide oluşması için ürünler kontrol edilmektedir. Kaliteye önem veren üreticiler uzun yıllardan beri var olmasına rağmen kalite bilincinde olmayan çok sayıda üretici de bulunmaktadır. Üreticiler, yeni ürettikleri ürünleri minimum ücretler karşılığında analiz ettirerek ürün kalitesini belirleyebilmektedir.

Kalite Bilinci Oluşması Adına Ürünlerin Kontrol Edilmesi

Kalite bilinci üreticilerin ürünlerine yönelik kalite tespiti için başvurabildikleri laboratuvarların artması ile daha da gelişmektedir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Fitoterapi Merkezi’nin amacı halkın kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamaktır. Burada yapılan analizlerin hizmet fiyatı oldukça düşüktür. Buradaki amaç, analiz hizmetinin düşük bir ücretle sunulması ve ürün analizlerinin herkes tarafından yapılmasının sağlanmasıdır. Bütün üreticilerin, kendi ürettikleri ürünlerin analizini yaptırması ve hatta herhangi bir ürünü merak edenlerin bile analizler yaparak bu alanın kullanım sıklığının artırılması hedeflenmektedir. Yurt dışından gelen bir alıcı, Türkiye’de üretilen bir ürünü gerçek değerinin çok altında alabilmektedir. Üretici, ürettiği ürünün gerçek değerini doğru tespit edemediği için bu tür durumlar yaşanabilmektedir.

Kalite Bilinci: Kalitenin Her Üründe Elde Edilmesi

Gıda anlamında kalitenin son derece önemli olduğu aşikardır. Organik tarımın geliştirilmesi ve fonksiyonel gıdaların üretilmesi gibi eylemler ülkeler için hayati bir öneme sahiptir. Bilim insanları tarafından yapılan faaliyetler, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin üretilmesinde en büyük öncü olmaktadır. Ürünlerin kalitesini ortaya koyan laboratuvarlarda Türkiye’de satışa sunulan propolislerin analizi yapıldığında, pek çok propolisin düşünüldüğünün aksine kaliteli olmadığı görülmektedir. Dünya genelinde çok yüksek fiyatlardan satışa sunulan propolislerin, test sonuçlardan görüldüğü üzere, gerçek değerleri düşük çıkmıştır. Bu anlamda Anadolu’da üretilen propolisin daha kaliteli olduğuna yönelik sonuçlar elde edilmektedir. Anadolu’da bulunan toprakların verimli ve değerli olmasına benzer bir durum, burada bulunan arı kovanlarında da görülmektedir. Çünkü kovanda yer alan propolis, o toprakta yetişen bitkilerden üretilmektedir. Bu propolisle üretilen ürünler de sağlık açısından faydalı olmaktadır. Kalite bilinci bu anlamda her geçen gün artmaktadır.