İnsan odaklı tasarım son zamanlarda karşımıza çıkan tasarım anlayışları içerisinde yer almaktadır. Tasarım kavramı üretime yönelik gelişen ve bu yönde fayda sağlayan durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarım odaklı düşünme ile paralel olarak ilerleyen bu kavram, her geçen gün daha fazla kendini hissettirmektedir. Teknoloji çağında yaşadığımız düşünülürse inovasyon açısından yaratıcılık ve tasarım her yönüyle ilerleme göstermektedir. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişim göstermesi ve ilerlemesi çok boyutlu düşünme kavramını da gündeme getirmektedir.

Son zamanlarda AR-GE çalışmalarının da hız kazanmasına bağlı olarak insan odaklı tasarım nedir sorusu da gündeme gelmektedir. Özellikle dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan firmalar tarafından geliştirilen akıllı teknolojiler de bu kavram içerisinde yer almaktadır. Dünyaya teknoloji konusunda yön veren firmalar bu hususa her geçen gün daha fazla önem vermektedirler.

İnsan Odaklı Tasarım Nerelerde Kullanılır?

Bu tasarım çeşidi herhangi bir hizmet gerçekleştirilirken ya da ürün geliştirilirken insan ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu bir kavramı ifade edilmektedir. Özellikle bu kavram eğitimci, tasarımcı ve girişimciler açısından önemli bir noktada bulunmaktadır. 2000 yılından sonraki süreçte kendini gösteren bu model, tüketimden ziyade üretime daha fazla ağırlık vermektedir.

Model sayesinde toplumlar tüketimden sıyrılarak daha çok üretim aşamasına yönlendirilmektedir. Bu tasarımdaki amaç yenilik yaratmaktır. Bu yenilikler sayesinde insan ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Ayrıca model birçok farklı alanda kullanıma uygun olarak yürütülmektedir. İnsan odaklı tasarım içerisinde bulunan ürün tasarımı; kişilerin gerçek ihtiyaçlarını tespit ederek sorun çözen ürün geliştirme olarak ifade edilmektedir.

Tasarım Aşamaları

Bu aşamaların ilkini keşfetmek oluşturmaktadır. Keşfetmek; geleceğe yönelik yenilikçi ve gerçekçi çözümler üretme adına konunun en başından doğru saptanması olarak ifade edilmektedir. Bu aşamada en önemli hususların başında gözlem yapma ve analiz etme gelmektedir. İkinci aşama ise araştırmaktır. Araştırmak; sorunun çözümü için gerekli olan bulguları toplamak ve esas sorunun nereden kaynaklandığını çözmek bu aşamanın asıl ilgilendiği alandır.

İnsan odaklı tasarım aşamalarının üçüncüsü ise geliştirmektir. Geliştirmek; keşfetme ve araştırma aşamalarında saptanan sorunların çözümünün yapıldığı alandır. Beyin fırtınası bu aşama için oldukça önemlidir. Dördüncü unsur ise uyarlamaktır. Uyarlamak; geliştirilen tasarımların ihtiyaçlara göre şekillendiği ve denemelerin yapıldığı alan olarak bilinmektedir. Aşamaların sonuncusu ise uygulamaktır. Uygulamak; sonuca ulaşan tasarımların gündelik hayata bağdaştırıldığı ve uygulama planının yapıldığı proje aşamasıdır.