Hem şirket hem de bireysel anlamda ARGE çalışmaları son dönemlerde büyük önem kazanmaya başladı. Araştırma ve Geliştirme çalışmalarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Fakat ARGE’nin başarıya ulaşması için bazı önemli adımların ve çalışmaların yapılması gerekiyor. ARGE tahmin edilenin aksine kısa sürede kesin sonuçlar veren çalışmalar değildir. Başarıya ulaşmak için genellikle uzun bir araştırma süreci ve devamında da önemli bir ekip çalışması istiyor.

ARGE tarihsel olarak ARGE aslında onlarca yıl önce yapılıyordu. Her geçen hem şirketlerin hem de insanlığın ARGE’ye olan ihtiyacı artmaya başladı. Bu süreç içerisinde ayrıca AR-GE nedir ne iş yapar gibi sorularda farklı cevaplar buldu. ARGE süreci zaman içerisinde farklı bir boyut kazandı. İlk yapıldığı döneme göre günümüzde ARGE çok daha farklı bir şekilde ve farklı amaçla yapılıyor. Ayrıca ARGE konusunda her geçen gün yeni gelişmeler ve güncellemeler meydana geliyor.

Her geçen gün şirketler ARGE adına yeni çalışmalar ortaya çıkarıyor. Fakat ARGE projeleri yapılırken dikkat edilmesi gereken ve bilinmesi gereken noktalar var. ARGE bir ürünün müşteriye çıkmadan önceki son aşaması olduğu için ürünün eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde büyümenin ilk adımı olan ARGE şirketlerin ya da kişilerin çok kötü sonuçlar almasına neden olabilmektedir.

ARGE Çalışmaları Nasıl Yapılmalıdır?

İlk olarak Ar-Ge içeriği nedir ve nasıl olmalıdır kimi konular belirlenmelidir. Her alan için ya da her konu için yapılacak ARGE süreci birbirinden farklı ilerler. Fakat genel hatları ile bir ARGE projesinin başarıya ulaşması için izlenmesi gereken bazı kritik noktalar vardır. Bunlardan ilki ARGE sürecinin tamamen sistematik ve planlı bir şekilde ilerlemesidir. Planlı olması gerektiği için çalışmalar bir programa bağlı olarak ilerlemelidir. Program içerisinde de ilk olarak dikkat edilmesi gereken nokta gözlem sürecidir.

Gözlem yapılırken ihtiyaç olunan durum belirlenir. Bir ARGE sürecinde her aşama önemli olsa da tespitin doğru yapılması ilerleyen adımların ve sonucun doğru olmasını sağlar. Doğru tespiti yapmak için de gözlemin doğru yapılması gerekir. Gözlem aşamasında başarılı olmak için de araştırmanın uzmanlarca kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor. Gözlem yapıldıktan sonra ise ulaşılan sonucun uygulanabilir olup olmaması belirlenmelidir. ARGE çalışmaları için her zaman sunulan çözüm kesin olarak uygulanmaz.

Şirketin ya da ARGE’yi yapacak kişilerin her zaman sunulan çözümü uygulayacak durumu olmaz. Bir diğer yandan sunulan çözüm için teorik ve deneysel denemeler yapılarak ortaya çıkacak durumların ön izlemesi oluşturulmalıdır. Bu sürecin devamında ise deneysel geliştirme süreci başlar. Bu süreç içerisinde ise hedeflenen çözümün ya da ürünün geliştirilmesi devam eder. Bu süreç içerisinde de ARGE’ye dahil olan herkes projeye ve programa bağlı bir şekilde adım atarlar. Sürecin kontrollü ilerlemesi ile de hedeflenen hizmet başarılı bir şekilde hayata geçer.

Doç. Dr. Gamze Sart Youtube kanalından AR-GE çalışmaları örnekleri hakkında detaylı videolar izleyebilirsiniz. Türkiye’de AR GE çalışmaları için Doç. Dr. Gamze Sart Web sitesin ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca İnovasyon İçin Eğitim Vakfı internet sitesinden de ARGE nedir, ne için yapılır gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.