İnovasyon Start-up kültürü ile doğrudan alakalı bir etkendir. Pek çok insan inovasyon konusunun Start up ile alakalı bir durum olduğunu fark etmez. Ama yıllarca bu iki konu birbirinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamıştır. Baktığımız zaman ilk Start up çalışmalarından bu yana inovasyon sürekli çalışmada yer almıştır. Tabi bu durum sadece başarılı start up projeleri için geçerli bir konudur. Dünya yapılan start up çalışması sanıldığı gibi az sayıda değil.

Her gün dünyada Startup örnekleri artmaya devam ediyor. Fakat bunların sadece belli bir kısmı çalışmalar sonrasında başarıya ulaşıyor. Başarılı start up çalışmalarının da en büyük ortak yani inovasyon içermesi oluyor. İnovasyon dışında ekip kurmaktan planlamaya kadar pek çok konu farklılık gösterebiliyor. Her fikir sahibi çalışmalarını şekillendirirken farklı adımlar atıyor. Ama çalışmalarına inovasyon eklemedikleri sürece sürekli başarısız oluyor.

Start Up Çalışmaları ve İnovasyonun Ortak Noktası

Kelime anlamı olarak aslında inovasyon ve start up birbirine fazlası ile benziyor. Hatta zaman zaman kavram olarak iki durum karıştırılıyor. Fakat biraz detaya indiğimiz zaman iki konu da kendisinin açık bir şekilde ifade ediyor. Start up yeni ve uygulanmamış bir fikri hızlıca hayata geçirerek şirket aşamasına getirmektir. Sanılanın aksine Start up sadece ürün üretmek ile sınırlı değildir. Bir hizmet sunmak da Start up çalışması olabiliyor. Hatta hizmet start up projeleri başarıya çok daha hızlı gidiyor.

İnovasyon ise genel olarak yeni fikirleri ya da buluşların hayata geçirilmesi olarak ifade edilir. Fakat inovasyon bu fikir ve buluşların ekonomik alanlara göre şekillenmesinden sonra hayata geçmesidir. Aradaki bu ince çizgi aslında pek çok şeyi ifade ediyor. Ayrıca bu ince çizgi inovasyon ve Start up kültürünü birbiri ile de ortak hale getiriyor. Start up projeleri için inovasyon ürünün ekonomik şekilde hayata geçebilmesidir. Tasarlanan bir ürün ya da hayata geçen bir fikir ekonomik alana uygun değil ise bir şey ifade etmez.

Ekonomik Alana Uygun Hizmet – Fikir Üretmek

Start up çalışmaları para kazanma amacı güden bir girişim modelidir. Para kazanmak sadece geçim için ihtiyaç değildir. Aynı zamanda daha büyük projelerin de temelini oluşturur. Bunun yanı sıra yatırımcılara geri dönüş yapmak ve insanları projeye daha fazla yönlendirmek için para zorunluluktur. Fikir ya da hizmet ne kadar iyi niyetli olursa olsun maddi getirisi yoksa önem kazanmaz. Bu Start up kültürünün yazılı olmayan kurallarından bir tanesidir. Zaten pek çok başarıl Start up sahibi de bu durumu dile getirir.

Fakat insanlar biz bunu para için yaptık diye açık beyanda bulunmaz. Biz yaptık ve sonucunda para kazandık olarak durum ifade edilir. Bir start up kültüründen de para kazanabilmek için onu inovasyon ile yoğurmak gerekir. İnovasyonun olması projelere er ya da geç başarıyı getirecektir. Start up kültürünün bir diğer yazılı olmayan kuralı da tam olarak budur. Çünkü insanlar genel olarak inovasyon ürünlerine ihtiyaç duyuyor. İnovasyon ürünleri artık insanların daha fazla dikkatini çekiyor.

Start Up Çalışmaları İnovasyon İle Nasıl Başarı Kazanıyor?

İnovasyon fikir olarak aslında Pazar başarısını direkt olarak ifade ediyor. Öyle ki inovasyon bir ürünün ekonomik olarak uygun hale getirilmesini anlatıyor. Yani bebek bezleri için geliştirilmiş bir teknoloji start up projesi düşünelim. Kalem üstünde start up çalışmaları arasında böyle projeler hemen dikkat çeker. Fakat bu proje sonucunda ürünün 1000 TL gibi bir rakama ulaşması onu ekonomik olarak pahalı bir hale getirir. Hele hele ürün bebek bezinden ziyade çok daha gereksiz alanlara kayıyor ve fiyatını arttırıyorsa durum daha kötü. İnovasyon işte bu tarz çalışmaların kendi klasmanında ortalama fiyatlara ya da daha ucuza çıkmasına neden oluyor.

Start up çalışmaları ve gelişen start up kültürü hakkında bilgi almak için Doç. Dr. Gamze Sart Youtube Kanalını ve web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Startup nedir, nasıl yapılır gibi sorular için de İnovasyon İçin Eğitim Vakfı internet sitesindeki yazıları okuyabilirsiniz.